Sök
Alias :
Ort :
Län :
SpelTitel:
 
  Senaste Medlem
 BloodyVikings  (Stockholm)
 
  Just nu
  Antal sökbara spel:   1236
 
  Samarbeten
 
 SvenskaSajter.com
 Fikadax.nu
 
 
  Terms and Conditions.

VÄLKOMMEN TILL GAME2GAME.SE! INNAN DU ANVÄNDER DIG AV VÅRA TJÄNSTER, BER VI DIG NOGGRANT LÄSA IGENOM VÅRA ANVÄNDARVILLKOR.

Game2Game.se erbjuder alla spelkonsol spelarna möjlighet att byta sina spel med varandra. Alla medlemmar kan göra egen kompislista och även kommunisera med varandra via interna meddelande system. Inga persoliga information förmedlas via webbplatsen och det är anvädarna som förmedlar sina kontkatuppgifter till andra medlemmar.
Du måste vara minst 18 är för att använda tjänsten eller ha tillstånd av dina förmyndare. Tjänsteleverantören Game2Game.se har rätt att ändra, modifiera, tillägga eller ta bort delar av dessa villkor. Det är ditt ansvar att fortlöpande informera dig om eventuella förändringar av villkoren. Har du frågor eller synpunkter på dessa regler och villkor ber vi dig vänligen att kontakta oss via mailto: kundtjanst@game2game.se

Ansvar for innehåll

Du svarar själv för det du publicerar på Game2Game.se. Portalansvarig på Game2Game.se ansvarar inte för innehåll som du skapar. Du som medverkar genom ditt medlemskap ansvarar själv för innehållet och du kan alltså ställas till svars för detta. Vi gör efterhandskontroll av den information som görs tillgänglig på Game2Game.se.
Den information du lägger ut, i form av t.ex. texter, bilder och skall vara på svenska eller engelska och för inte strida mot svensk lag. Informationen för t.ex. inte innehålla eller omfatta något av följande:

  1. Brottslig verksamhet eller uppmaning till brott.
  2. Utpekande av andra personer som brottsliga eller annat förtal.
  3. Hets mot folkgrupp eller andra yttranden som är kränkande mot grupper av människor, t.ex. homosexuella eller handikappade.
  4.  Kränkningar eller hot mot personer eller grupper av personer, obsceniteter eller stötande material eller annat oförenligt med god netiquette.
  5. Våldsskildring, barnpornografi eller annan pornografi.
  6. Erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande.
  7. Bilder som visar berusade personer.
  8. Förfrågningar om piratkopior och/eller försäljning/köp av stöldgods samt tips om fusk.
  9. Upphovsrättsligt material som du inte själv har skapat eller som du inte har upphovsmannens tillstånd att publicera.
  10. Inte erbjuder spel som är kopia eller är Upphovsskyddat.


Portalansvarig har rätt att i efterhand granska all information som läggs ut på Game2Game.se, samt stänga av hemsidor som strider mot dessa regler.
Om du upptäcker hemsidor som du anser klart bryter mot reglerna kan du göra en anmälan till portalansvarig. Om du gör en anmälan bör du skicka med kopia av inlägget som bryter mot reglerna, uppgift om vem som lagt ut informationen.

Missbruk och avstängning

Du får inte använda andras uppgifter och logga in på en server eller konto som inte är avsett för dig som kund. Du kan när som helst och utan förvarning bli avstängd från Game2Game.se (och få ditt medlemskap inaktive) om du inte följer reglerna eller i övrigt missköter dig. återbetalning av användaravgift görs ej i sådant fall. Om den information du publicerat på Game2Game.se skulle leda till skadeståndsskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller på annat sätt är du skyldig att hålla portalansvarig och samarbetspartners till Game2Game.se skadeslösa.

Dina användaruppgifter

Kunder som registrerar sig hos Game2Gamese kommer att behöva uppge viss information, såsom en giltig e-postadress. Det är bara du som för använda ditt konto på Game2Game.se. Du ansvarar alltid för ditt konto, oavsett om någon annan använt det med eller utan din tillåtelse. Du ansvarar även för att lösenordet inte kommer ut och att ditt konto inte används felaktigt. Om du upptäcker att någon använt dina konto-uppgifter ska du på en gång meddela oss detta.
Du är själv ansvarig för att till Game2Game.se ange korrekta användaruppgifter om dig själv när du registrerar dig som kund. Det är inte tillåtet att ange falsk information om sig själv eller annan.

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Vi som står bakom Game2Game.se värnar om din personliga integritet. Vi följer självklart de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Endast ett fåtal personer som har särskild behörighet och som arbetar direkt med kundtjänst för Game2Game.se har tillgång till dina personuppgifter.
För att du ska kunna använda Game2Game.se måste vi behandla vissa personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med personuppgiftslagen. Genom att du registrerar dig som kund på Game2Game.se samtycker du till att vi får behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamål som anges nedan. Om du inte samtycker till behandling av dina personuppgifter för du inte använda Game2Game.se och vi ber dig därför att inte registrera dig.
Din personuppgifter kommer att behandlas och lagras för följande ändamål:
- Inloggning och anslutning till respektive konto på Game2Game.se
- Betalning av användaravgift för tjänsten
- Marknadsundersökningar för utveckling av tjänsten
- Eventuell information om nyheter och erbjudanden kopplat till tjänsten

Vi behöver i vissa fall uppge dina personliga uppgifter för företag som är direkt involverade i fullföljandet av tjänsten på Game2Game.se. Uppgifterna står dock hela tiden under Game2Game.se:s kontroll.
För att fullgöra vårt åtagande för tjänsten kommer vi att skicka vi ett begränsat antal meddelande till dig via e-post.
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part. Tredje part kommer aldrig att kunna skicka ut direkt reklam till kunder på Game2Game.se. Personuppgiftsansvarig för Game2Game.se är Farshid Bagherpour och har du några frågor kring detta så är du välkommen att kontakta personuppgiftsansvarig via mailto: farshid.bagherpour@game2game.se. Om du har ytterligare frågor som vi inte kan besvara så kan du vända dig till Datainspektionen via mailto datainspektionen at datainspektionen punkt se.

Tekniskt underhåll

Vi strävar efter att Game2Game.se skall vara fri från tekniska fel men kan tyvärr inte garantera detta. Vi kan inte garantera att Game2Game.se alltid fungerar. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att återbetalning av användaravgiften eller utbetalning av annan ersättning sker.

Ändringar av tjänsten

Funktioner i tjänsten kan bytas ut och/eller förändras, utan att du kan göra tjänsteleverantören återbetalningsskyldig eller på annat sätt ansvarig för konsekvenserna av sådana förändringar.

Game2Game.se Ansvar

Eftersom det är svårt att säkert identifiera personer via Internet, kan Game2Game.se inte garantera att alla är den som de utger sig för att vara. Eftersom Game2Game.se kontrollerar inte hur användarna uppför sig, har Game2Game.se inget som helst ansvar vid en eventuell konflikt användare emellan.

Force Majeure

Game2Game.se har ingen skyldighet att ersätta användare för något som kan vara ett brott mot dessa användarvillkor om avtalsbrottet uppstått p g a en force majeure-händelse, d v s omständigheter utanför Game2Game.se kontroll såsom naturkatastrofer, allvarliga tekniska fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden, brott i Internetförbindelser etc.

Gällande rätt och domstol

Dessa regler och villkor skall bedömas enligt svensk rätt och tvist i anledning av dem skall prövas av svensk allmän domstol.

 
Powered by Delara Software Engineering © 2008-2010