getValues() ; @extract($postData) ; $condition = " status = '1' "; //$result = $classObj->selectRecord( $condition , '' , 'rand()' , '' ) entry_date DESC ; $sql = "SELECT * FROM games WHERE status= '1' AND featured = '1' ORDER BY RAND() LIMIT 3 "; $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error()) ; $recordCount = $classObj->recordNumber($result) ; if($recordCount == '1') { $width = "30%"; } else if($recordCount == '2') { $width = "50%"; } else if($recordCount == '3') { $width = "100%"; } $newReleaseDetails .= ""; if( $recordCount > 0 ) { $memberList = $classObj->fetchRecord($result) ; foreach($memberList as $pageKey=>$pageValue) { $classObj->tbl_category_master() ; $condition = " category_id = '".$pageValue[category_id]."' " ; $result = $classObj->selectRecord($condition) ; $catList = $classObj->fetchRecord( $result ) ; $categoryCount = $classObj->recordNumber($result) ; if($pageValue[cover_image] != "" ) $img = "image_gallery/".$pageValue[cover_image]; else $img = "images/no_photo.jpg"; $newReleaseDetails .= " " ; } } else { $setVal = "0"; $newReleaseDetails .= "" ; } // $newReleaseDetails .= "
 
 
 
"; $newReleaseDetails .= "
".$pageValue[game_name]."
kolla spelet
Sorry no records found.
"; /* $classObj->tbl_games() ; $condition = " status = '1' LIMIT 0,4" ; $result = $classObj->selectRecord($condition) ; $resultCnt = $classObj->recordNumber($result) ; if($resultCnt > 0) { $gameList = $classObj->fetchRecord( $result ) ; foreach($gameList as $key=>$gameValue) { $showGameList .= ""; } } */ ?>

SpelBytarSajten

Game2Game är en webbplats där medlemmarna kan byta spel med varandra. Medlemmarna skapar två spellistor, en lista med spelen som man har ('Spel finnes') och en lista med spelen som man söker ('Spel sökes'). Sajten matchar ihop spel från "spel finnes" listor mot spel från "spel sökes" listor. Matchningen görs genom att man anger i sina spellistor vad man har och vad man söker, sedan visar sajten de byten som stämmer in på spellistorna så att medlemmarna får vad de säker och kan byta med varandra. Medlemskapet är gratis!

Var med och skapa Sveriges stärsta SpelBytarSajt. Kolla FAQ fär närmare information om hur du kan registrera dig, gära spellistor eller säka på spel.

 
  Latest games in the Game2Game Database

  Tell a Friend
Din E-post :
Din kompis E-post :
 
getValues() ; if (($postData[userAction] == "send")) { // This will check to see if the form has been submitted $senders_email = $postData[dittMail]; // The person who is submitting the form $recipient_friend = $postData[txtEmail]; // The forms recipient mail($recipient_friend,"Tips från $senders_email", "Hej $recipient_friend,\n\n Din kompis $senders_email, vill tipsa dig om vår sajt: www.game2game.se\n\nMvh\nGame2Game Team", 'From: "Info" '); mail("info@game2game.se","Tips skickades från game2game","A tips from $senders_email is sent to $recipient_friend", "Game2game "); } ?>